AltinFiyatlari.biz Logo

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler - Altın Fiyatları


Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Hemen her gün duymuş olduğumuz, "altın düştü, çeyrek altın fiyatı fırladı," tarzındaki haberler nedeniyle yaşanan değişimlerin nelerden kaynaklandığını düşünmüş olabilirsiniz. İşte bu düşüş ve yükselişlere neden olan, altın fiyatlarını etkileyen faktörler sizlerle:11.10.2016 tarihinde eklendi. 705 kez okundu.

Bildiğiniz gibi bir malın fiyatını belirleyen bazı etkenler vardır. Bu etkenlerin temelinde ise arz ve talep faktörleri yatmaktadır. Arz ve talepte meydana gelen değişimlere bağlı olarak, malın fiyatında değişiklikler görülebilir. Arzın fazla olmasına karşın talebin düşük olması veya talep fazlayken arzın az olması gibi nedenler, fiyatlarda değişiklik görülmesinin en temel nedenidir. Elbette bir mala ait arz ve talebi etkileyen birçok faktör de bulunmaktadır. Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin de nedeni tam olarak budur.

Altına olan arz ve talepte meydana gelen tüm değişimler, fiyatların dalgalanmasına neden olmaktadır. Bir yatırımcı olarak, fiyatlardaki dalgalanmaları önceden tahmin edebilmeniz, bu verilerin takibini iyi bir şekilde yapmanız gerektirmektedir. Eğer altının arzına ve talebine etki eden faktörleri bilir ve takip ederseniz fiyatlarda meydana gelecek değişimleri de tahmin edebilirsiniz. Bu sayede de doğru yönde yatırımlar yapabilir ve meydana gelen değişimlerden para kazanabilirsiniz.

Şimdi altın fiyatlarına etkileyen faktörleri, arz ve talepte değişikliğe neden olan etkenleri hep birlikte inceleyelim:

Altın Arzını Etkileyen Faktörler

Altın arzı, madenlerden çıkartılan altına ek olarak merkez bankalarının elinde bulunan altın satışı, altın cinsinden verilen krediler ve hurda altından oluşmaktadır. Madenlerden çıkartılan altınlar, piyasa fiyatına göre değerlenmemektedir. Rezervin kalitesinden çıkartmak için kullanılan tekniğe kadar birçok etken fiyatı etkileyecektir. Hurda altınlarda ise kuyumculuk ve diğer endüstri alanlarından geri dönüşümü sağlanan altındır. Yani sizin kuyumcuda bozdurduğunuz altın, artık hurda altın statüsüne düşmektedir. Merkez bankalarının elinde bulunan altın ise önemli bir rezerv maddesi olarak değerlendirilir ve yalnızca belli dönemlerde bu altının satışı gerçekleştirilmektedir.

Altın üretimi konusunda lider olan ülkeler de altın arzı adına önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu ülkelerin ekonomileri hakkında bilgi sahibi olmanız, altının arzını yorumlayabilmek adına önemlidir. Ülke ekonomilerinde meydana gelen değişimler, fiyatlar üzerinde mutlaka etkili olacaktır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; dünyanın en büyük altın üreticisi olan Çin'in ekonomisinde yaşanacak bir olumsuzluk altın fiyatlarına yansıyacaktır.

Yukarıda saymış olduğumuz faktörlerden dolayı, altın arzında düşüş meydana gelirken talebinin yüksek olması durumunda, altın fiyatlarında yükseliş görülecektir. Bunun yanında altın üretimi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlarda artacaktır. Altın madenciliğinde maliyetlerin yükselmesi de fiyatların değerlenmesi üzerinde oldukça önemlidir. Merkez bankalarının elinde bulunan altın oranının yükselmesi de fiyatların artmasına neden olan faktörlerdendir.

Son yıllarda altın arama ve çıkartma maliyetlerinde yükseliş görülmektedir. Ayrıca madencilik endüstrisinin yeni kaynak bulma sıkıntısı çektiği de bilinmektedir. Bu durumlar, altın arzının kademeli bir şekilde düştüğünü göstermektedir. Bazı uzmanlara göre ilerleyen süreçte, bu sorunlar nedeniyle fiyatlarda bir fırlama görülebilir.

Altın Talebini Etkileyen Faktörler

Altının kullanım alanlarından daha önce sizlere bahsetmiştik. Mücevher, teknoloji, elektrik – elektronik gibi birçok önemli sektörde ve yatırım piyasalarında yoğun bir altın talebi bulunmaktadır. Bunlar arasında en büyük talep ise mücevher sektöründe bulunmaktadır. Altın fiyatlarında görülecek bir yükseliş, mücevher sektörü üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Örneğin sizlere birkaç gün önce Türkiye'nin altın merkezi olan Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında görülen düzensiz dalgalanmalar nedeniyle esnafın zor zamanlar geçirdiğinden bahsetmiştik. (Haberi görmek için tıklayın.) Altın fiyatları yükseldiği zaman işleri kötüye giden kuyumcular, fiyatların düşmesiyle birlikte talebi arttırırlar. Bu durum ise fiyatların, toparlanmasına neden olmaktadır.

Altının yatırım talebi de fiyatlar üzerinde büyük değişimlere neden olmaktadır. Güvenli liman özelliği nedeniyle özellikle kriz dönemlerinde yatırım alanında altına olan talep artış göstermektedir. Dolayısıyla altın fiyatlarında da yükseliş gözlenmektedir. Bunun en büyük kanıtı ise 2008 – 2009 yılları arasında şiddetli bir şekilde yaşanan küresel ekonomik kriz döneminde, altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerini kaydetmiştir.

Dünyada en çok altın kullanan ülkeler olan Çin ve Hindistan'ın altın talepleri de fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. 2015 yılında Çin ekonomisinde görülen daralma nedeniyle altına olan talep düşmüş ve bu durum fiyatlara da yansımıştır. Ekonomik sıkıntılar ve politik belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde etkili olan en önemli faktörlerdendir. Belirsizlik dönemleri yatırımcılar ve piyasalar tarafından sevilmezler. Bu amaçla, güvenilir liman özelliği bulunan yatırım araçlarına talep artış gösterir. Bilinen en güvenli yatırım aracı ise altındır ve yatırımcılar portföylerini koruyabilmek için altın talebini arttırırlar. Sonucunda ise altın fiyatları yükselişe geçer.

Altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracıdır. Buna karşın dövizler, faiz getirisine sahiptir. Faizlerin cazip olmadığı dönemlerde, yatırımcılar dövizleri terk ederler ve altına yönelirler. Altına olan talep bu şekilde artmış olur. Faizler yeniden cazip hale geldiğinde ise yatırımcılar altını terk ederler. Bunun sonucunda da fiyatlar düşer. Bildiğiniz gibi FED'in faiz artırımına gidip gitmeyeceği tartışmaları, 2016 yılının sonuna doğru iyice şiddetlenmiş durumda. Bu nedenle de altın fiyatları üzerinde büyük bir baskı oluştuğundan ve düşüşlerin yaşandığından sürekli olarak haberlerimizde bahsediyoruz.

Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerde birkaç faktör öne çıkmaktadır ve bu nedenle de altın talebi etkilenmektedir. Fiziki altın talebi, güvenli liman özelliği, enflasyon beklentileri ve doların seyri gibi ana faktörlerde yaşanan değişimler, altın fiyatlarına doğrudan yansımaktadır. Piyasaların oynaklığı, belirsizliği ve endişelerin artış gösterdiği dönemlerde, altının güvenilirlik özelliği ön plana çıkar. Bunlara bağlı olarak fiyatlarda yükseliş gözlenir. Aynı zamanda küresel enflasyonist beklentilerin artış gösterdiği dönemlerde de korunma amacıyla altın talebinin arttığı bilinmektedir.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Ana Faktörler

Altın fiyatlarını, arz ve talep yönünde etkileyen faktörlerden sonra temel olarak fiyatlar üzerinde etkili olan faktörler de yer vermek istiyoruz. Altın fiyatlarındaki değişimlerde 4 ana faktörden bahsedilmektedir. Bu faktörler; küresel enflasyon, küresel likidite, küresel jeopolitik riskler ve küresel reel faiz oranlarıdır. Son yıllarda altın fiyatları üzerinde etkili olan faktörlere bakıldığında ise Amerikan Merkez Bankası (FED), Amerikan dolarının değeri, ABD borsaları, ABD 10 yıllık hazine tahvili faiz oranı, fiziki altın talebinin öne çıktığı görülmektedir. Bunlara ek olarak enflasyon, jeopolitik riskler, Avrupa Merkez Bankası'nın izlediği politikalar da göz çarpmaktadır.

Altın fiyatları üzerinde etkili olan temel faktörleri kısaca incelemek gerekirse;

Küresel enflasyon ortamında altın fiyatlarının yükseldiği görülecektir. Çünkü paranın alım gücü düşerek, yatırımcının parasını koruma talebi artacaktır. Bu korunma için de yatırımcı altına yönelecektir. Küresel enflasyonun düştüğü ortamda ise para birimi yeniden güçlenecek ve yatırımcı paranın getirisini almak isteyecektir.

Küresel reel faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde, yatırımcı dövizin sunduğu getiri imkanından faydalanmak isteyecek ve döviz talebini arttıracaktır. Altının faiz getirisi olmamasından dolayı talebi düşecek ve fiyatlar da buna bağlı olarak zayıflayacaktır. Reel faiz oranlarının düşmesiyle birlikte döviz cazibesini yitirerek yerini altına bırakacaktır.

Küresel likidite anlamında ise altının sınırlı bir kaynak olduğu düşünülmelidir. Altının bir gün tükenecek olması düşüncesiyle fiyatların yükselmesi eş zamanlı gerçekleşecektir. Jeopolitik risklerin artış gösterdiği dönemlerde ise altına olan talep artmaktadır. Ülkelerin birbiri ile ilişkileri, siyasi alanda yaşananlar ve doğal afet gibi durumlar nedeniyle altın fiyatlarında değişimlerin gözlenmesi muhtemeldir.
Atlına Yatırım

Altın Hesaplama