AltinFiyatlari.biz Logo

Dünyanın En Çok Altına Sahip 15 Ülkesi - Altın Fiyatları


Dünyanın En Çok Altına Sahip 15 Ülkesi

Keşfedildiği zamanlardan bu yana gücün sembolü olan altın, günümüzde hala aynı görevi üstlenmektedir. Altın rezervi açısından en zengin olan 15 ülkeye ait verileri ve ekonomilerine dair bilgileri sizler için bir araya getirdik:12.11.2016 tarihinde eklendi. 13044 kez okundu.

Eski çağlarda altın, egemenlik ve güç göstergesiydi. Savaşların öncelikli ganimeti konumundaydı ve ülkeler, en çok altının kendilerinde olması için çalışırlardı. Şimdi altın için toplu – tüfekli savaşlar yapılmasa bile altın rezervi çok olan ülkeler, küresel piyasalarda söz sahibi konumundadır. Ülkemiz gibi 'altın sever' toplumlar, özellikle Çin ve Hindistan'da bulunmaktadır. Buna rağmen en çok altına sahip ülke, ABD'dir. Bu durum ise rezerv konumunda bulunan altın ile tüketim konusunda farklılık olduğunun en temel göstergesidir.

Altın Hem Yükselirken Hem de Düşerken Kazanmak Mümkün!
Ücretsiz Denemek için Tıklayın.

Günümüzde hala zenginliğin göstergesi olarak kabul gören altın, geçmiş zamanlardan beri kazançlı bir yatırım aracı olarak hayatımızdadır. Birikmiş bir miktar paramız varsa bunu altınla değerlendirmeyi tercih ederiz. Çünkü altın, enflasyondan korunma gibi özellikleri ile birikimlerimizi olması gerektiği gibi güvenli bir şekilde değerlendirmemizi sağlamaktadır. Ülkeler için önemli bir rezerv olan altın, ekonomide yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilmek için gereklidir. Örneğin; 1929 – 1930 yılları arasında yaşanan Büyük Buhran dönemini, altın stoklarını kullanan ülkeler en az hasarla atlatmayı başarmıştır.

Şimdi, Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre; dünyanın en çok altına sahip 15 ülkesine ve ekonomisine dair bilgilere hep birlikte göz atalım:

İngiltere – 310,3 Ton Altın Rezervi

İngiltere, dünyanın yedinci en büyük ekonomisidir. Brexit sürecinde olan İngiltere, Avrupa Birliği içerisinde Almanya ve Fransa'dan sonra en büyük üçüncü ekonomi olarak biliniyor. Ülke ekonomisinde GSYİH oranının yaklaşık üçte ikilik kısmı özel tüketim kaynaklıdır. İmalat sanayinin payı ise azalmaktadır. Buna karşın hizmetler sektörünün önemi artmaktadır. 1992 yılından bu yana sürekli büyüyen bir ekonomiye sahip olduğu da bilinmektedir. Buna karşın dünyada yaşanan krizler, İngiltere ekonomisine zarar vermiştir. 2009 yılında yaşadığı daralma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en büyük gerileme olmuştur. Ama 2010 yılında ekonomi, % 1,3 oranında büyümüştür ve resesyondan çıkmıştır. 2015 verilerine göre sahip olduğu altın rezervi miktarı ise 310,3 tondur.

Suudi Arabistan – 322,9 Ton Altın Rezervi

Bilindiği gibi Suudi Arabistan'ın ekonomisi, petrole dayalıdır. Sahip olduğu petrol rezervleri ile 90 yıl boyunca petrol gelirlerinin devam edeceği tahmin edilmektedir. Ülke ekonomisi, petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalardan direkt etkilenmektedir. Toplam ihracat ve kamu gelirlerinin % 90'ının petrol ve ilişkili sektörlerden oluşması yüzünden, ülke ekonomisi üzerinden petrolün büyük etkisi bulunmaktadır. Suudi Arabistan'ın sahip olduğu altın rezervi ise 322,9 tondur.

Portekiz – 382,5 Ton Altın Rezervi

Portekiz, 1986 yılında Avrupa Topluluğu'na katılmasıyla birlikte hizmet sektörüne odaklanmış bir ekonomiye sahiptir. Sanayi, inşaat, enerji ve su sektörleri ülkenin GSYİH oranının % 21,9'unu oluştururken, işgününün % 24,5'ini kapsamaktadır. Hizmet sektörü ise % 75,8'ini, işgücünün % 68,1'ini oluşturmaktadır. Sahip olduğu altın rezervi ise 382,5 ton olarak kayıtlara geçmiştir.

Tayvan – 422,7 Ton Altın Rezervi

Halkın desteği ve devletin güçlü ekonomik politikaları ile Tayvan, 50 yıl boyunca ekonomik büyüme rekoru kırmıştır. İstikrarlı fiyatları, göreceli olarak eşit gelir dağılımı, rekorun dünyaya duyulmasında etkili olmuştur. Son yıllarda ekonomide liberalizasyon çalışmaları ise başarının sırrı olarak görülmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin başarılı olmasını sağlayacak koşulların yaratılması, Tayvan'ın politikalarından birisidir. KOBİ olarak tanımlanan bu işletmeler, ülke ekonomisinin başarısının temelini oluşturmaktadır. Tayvan'ın sahip olduğu altın miktarı ise 422,7 ton olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye – 474,4 Ton Altın Rezervi

Ülkemiz, altın tüketiminde önemli ülkelerden birisidir. Ama kayıtlı altın miktarının az olması, diğer ülkelerin gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Son yıllarda yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması adına birçok girişimde bulunulmaktadır. Bankalarda oluşturulan altın günleri ile yastık altı yatırımlar, finansal sisteme kazandırılmaya başlamıştır. Türkiye'de kayıtlı olan altın rezervi miktarının 474,4 ton olduğu bilinmektedir. Yüksek miktarda da yastık altı altın olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan – 557,8 Ton Altın Rezervi

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden birisidir. Özellikle dini bayramlar ile düğün sezonunda altın fiyatlarını etkileyecek güçte talep oluşmaktadır. Hindistan ekonomisi, iki farklı yapıdan oluşmaktadır. Bir tarafta, orta sınıfın en zekilerinin çalıştırıldığı modern ve küresel rekabet gücüne dayalı hizmet sektörü bulunmaktadır. Diğer tarafta ise az eğitimli işgücünün çalıştığı tarım sektörü yer almaktadır. Anlayacağınız Hindistan'da zengin ve fakir arasında keskin bir çizgi bulunmaktadır. Hindistan'ın sahip olduğu altın rezervi miktarı ise 557,8 tondur.

Hollanda – 612,5 Ton Altın Rezervi

Hem özel hem de kamu sektörünün önemli rol oynadığı Hollanda ekonomisi, karma bir pazar ekonomisine işaret etmektedir. Ayrıca ekonomi, güçlü bir uluslararası yönelime de sahiptir. Yüksek düzeyli finansal ve mesleki hizmetler ile dünyada adından bahsettiren bir ülkedir. Aynı zamanda dünyanın en zengin ve refah düzeyi yüksek ülkelerinden birisidir. Hollanda'nın sahip olduğu altın rezervi miktarı ise 2015 verilerine göre 612,5 tondur.

Japonya – 765,2 Ton Altın Rezervi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra düzenli büyüme kaydeden Japonya ekonomisi, 2008 yılında yavaşlamıştır. Ekonominin büyümesi, ihracat ağırlıklıdır. Dışarıdan gelen talepleri, ekonomik kriz yüzünden karşılayamaması nedeniyle yavaşlama gerçekleşmiştir. Şimdi ise yerel talebin canlandırılmasına yönelik önlemler arttırılmıştır. Ekonomide enflasyonist baskıların yeniden oluşması nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın politikası sürekli gözlenmektedir. Ülkenin sahip olduğu altın rezervinin ise 765,2 ton olduğu bilinmektedir.

İsviçre – 1040 Ton Altın Rezervi

Dünyanın en stabil ve güçlü ekonomilerinden birisine sahip olan İsviçre, zenginlik ve barış içinde yaşayan bir ülkedir. Mal ve hizmet üretim ihracatının payı, GSYİH oranında güçlü bir yere sahiptir. İsviçre ekonomisi, bankacılık ve finans sektörü ile de güçlenmiştir. Üretim sektörünün ileri teknoloji ürünlerin üretimi, bilgiye dayalı üretim, gelişmiş altyapı ve borsa gibi özellikleri ile dünyada rekabet gücünün en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. İsviçre'nin sahip olduğu altın rezervi miktarı ise 1040 tondur.

Rusya – 1498,7 Ton Altın Rezervi

Sahip olduğu doğal kaynaklar ve insan gücü ile dünyada öne çıkan belli başlı ülkelerden birisidir. Rusya'nın sahip olduğu zengin doğal kaynak rezervleri, ülkenin en büyük şansıdır. Buna karşın, bu kaynaklar bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Son 10 yıllık süreç izlendiği zaman yüksek düzeyde seyreden petrol fiyatları ve elverişli ticaret ise ülke ekonomisinin itici gücü olmuştur. Ama bilimsel çalışmalar, uzun vadeli büyüme ve ekonomideki doğal kaynaklara bağımlılık arasında negatif bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda aşırı değerlenmiş döviz kuru, doğal kaynak dışı sektörlerde büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Rusya'nın sahip olduğu altın rezervi ise 1498,7 tondur.

Çin – 1823,3 Ton Altın Rezervi

90'lı yılların başından bu yana gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımların başında yer alan Çin, yabancı sermayeyi çekme konusunda oldukça başarılıdır. Çin hükümeti, yabancı yatırımlara ayrıcalıklı muamele yerine milli muamele ilkesi uygulamaktadır. Bununla birlikte altyapının zayıf olması nedeniyle batı ve iç bölgelerde uzun vadeli projeler için özel teşvik çalışmaları yapılmak isteniyor. Böylece tam anlamıyla bir bütünlük sağlanmış olacak. Dünyanın en çok altın tüketen ülkelerinden birisi olan Çin'de altın rezervi miktarı, 1823,3 tondur.

Fransa – 2435,7 Ton Altın Rezervi

Hem Batı Avrupa'nın hem de Avrupa Birliği'nin en büyük alana sahip ülkesi olan Fransa, dünyanın en büyük GSYİH sıralamasında 2013 yılında 5. sıraya oturmuştur. Politika yapıcıların eylemsizliği ile dış rekabet gücünün zayıflamasına izin verilmiştir. Bu nedenle de ülkenin ticari konumu, son 10 yıl içinde kötüleşmiştir. Kaybedilen rekabet gücünün geri kazanılmasının zaman alacağı bilinmektedir. Buna karşın Fransa, bankacılık ve ekonomik yapıya ilişkin raporlardan A notu almaktadır. Fransa'nın sahip olduğu altın miktarı ise 2435,7 tondur.

İtalya – 2451,8 Ton Altın Rezervi

İtalya, IMF tarafından açıklanan 2014 verilerine göre dünyanın sekizinci ve Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir. AB kurucu üyelerindendir ve sanayileşmiş ülkeler grubuna da dahildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomideki ağır çöküş, uzun uğraşlar sonucunda toparlanabilmiştir. Buna karşın 1959 ve sonraki 3 yıl boyunca ortalama yıllık % 6,3 oranında ekonomik büyüme ile güçlenmiştir. Bu dönem, İtalyan ekonomik mucizesi olarak adlandırılmaktadır. İtalya'nın sahip olduğu altın miktarı ise 2451,8 tondur. Bu oran ile dünyanın en çok altına sahip 3. ülkesidir.

Almanya – 3378,2 Ton Altın Rezervi

ABD ve Japonya'dan sonra dünyanın en gelişmiş sanayi ülkesi olan Almanya, Avrupa Birliği'nin en büyük ve önemli pazarıdır. Ekonominin kalbi, imalat sanayisinde atmaktadır ve buna ilişkili hizmet sektörleri ile de gücüne güç katmaktadır. Sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sektörleri ile ekonomisini sağlamlaştırmıştır. Son yıllarda telekomünikasyon sektöründe de önde gelen faaliyetler üstlenmiştir. Altın için önemli ülkelerden birisidir ve dünyanın en çok altına sahip ikinci ülkesidir. Almanya'nın sahip olduğu altın rezervi, 2015 verilerine göre 3378,2 tondur.

ABD – 8000 Tondan Fazla Altın Rezervi

Dünyanın en güçlü ekonomisi olan ABD, altın rezervi konusunda da açık ara farkla birinci sırada yer almaktadır. 17 trilyon doları aşan GSYİH oranı ile dünyanın en önemli pazarlarından birisidir. Ayrıca dünyanın en büyük ithalatçısı ve en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağıdır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yöneldiği bir hedef pazarı konumundadır. Küresel ekonomiyi birebir etkileme gücüne sahip tek ülkedir diyebiliriz. Sahip olduğu altın rezervi miktarı ile de ünlüdür. Açık ara farkla birinci sırada yer alan ABD'de 8000 tondan fazla altın rezervi bulunduğu bilinmektedir.

Ücretsiz demo hesap ile altın yatırımı nasıl yapılır öğrenmek için tıklayın.
Atlına Yatırım

Altın Hesaplama